Badanie wstępne, okresowe i kontrolne pracowników i kandydatów - do wszystkich rodzajów zatrudnienia, w tym:

  • prowadzenia pojazdów (służbowych, uprzywilejowanych, przewożących wartości pieniężne, wykonujących transport drogowy),
  • maszyn samobieżnych,
  • wózków transportu wewnętrznego,
  • obsługi suwnic,
  • dźwigów itp.;

uprawniony lekarz po zebraniu wywiadu dotyczącego przebytych chorób i po zapoznaniu się z zakresem badań (badania wstępne dotyczące osób przyjmowanych do nowego miejsca pracy lub na nowe stanowisko, badania okresowe zatrudnionych na danym stanowisku i badania kontrolne dotyczące pracowników, których absencja chorobowa przekroczyła 30 dni) oraz po zapoznaniu się z czynnikami uciążliwymi i szkodliwymi występującymi na stanowisku pracy (informacje zawarte w skierowaniu od pracodawcy do lekarza medycyny pracy) zleca konieczne badania specjalistyczne i dodatkowe, a następnie wydaje zaświadczenie zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

Badania rozpoczynają się o godz. 12-13 w każdy wtorek i czwartek- po wcześniejszym zarejestrowaniu się (tel. 728365000, 608 099 660, 123153573) (lekarz z uprawnieniami orzeczniczymi medycyny pracy wydaje orzeczenie ok. 15.00-17.00 w zależności od ilości badanych osób).