Badanie wstępne, okresowe i kontrolne pracowników i kandydatów - do wszystkich rodzajów zatrudnienia, w tym  prowadzenia pojazdów (służbowych, uprzywilejowanych, przewożących wartości pieniężne, wykonujących transport drogowy), maszyn samobieżnych, wózków transportu wewnętrznego, obsługi suwnic, dźwigów itp.; uprawniony lekarz po zebraniu wywiadu dotyczącego przebytych chorób i po zapoznaniu się z zakresem badań (badania wstępne dotyczące osób przyjmowanych do nowego miejsca pracy lub na nowe stanowisko, badania okresowe zatrudnionych na danym stanowisku i badania kontrolne dotyczące pracowników, których absencja chorobowa przekroczyła 30 dni) oraz po zapoznaniu się z czynnikami uciążliwymi i szkodliwymi występującymi na stanowisku pracy (informacje zawarte w skierowaniu od pracodawcy do lekarza medycyny pracy) zleca konieczne badania specjalistyczne i dodatkowe, a następnie wydaje zaświadczenie zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.