Badania na rzecz osób indywidualnych - bez umowy

Badania osób posiadających lub starających się o broń każdego rodzaju (broń: sportowa, myśliwska, osobista, kolekcjonerska, paralizatory itp.) - badania rozpoczynają się o godz. 7.50 w każdy wtorek- po wcześniejszym zarejestrowaniu się (tel. 608 099 660) opłaty obejmują badanie psychologiczne, psychiatryczne, okulistyczne oraz ogólnolekarskie (lekarz z uprawnieniami orzeczniczymi medycyny pracy i do broni wydaje orzeczenie ok. 12.00-14.00 w zależności od ilości badanych osób).

Badania na rzecz instytucji, które zawarły umowę o usługi medyczne, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy (konieczne skierowanie od pracodawcy)

Badania osób posiadających lub starających się o broń każdego rodzaju skierowanych przez pracodawców(tzw. broń obiektowa, broń sportowa, myśliwska, osobista) - badania rozpoczynają się o godz. 7.50 w każdy wtorek- po wcześniejszym zarejestrowaniu się (tel. 608 099 660) opłaty obejmują badanie psychologiczne, psychiatryczne, okulistyczne oraz ogólnolekarskie (lekarz z uprawnieniami orzeczniczymi medycyny pracy i do broni wydaje orzeczenie ok. 12.00-14.00 w zależności od ilości badanych osób).