Badania na rzecz osób indywidualnych - bez umowy

Badania osób posiadających lub starających się o broń każdego rodzaju (broń: sportowa, myśliwska, osobista, kolekcjonerska, paralizatory itp.) - badania rozpoczynają się o godz. 7.50 w każdy wtorek- po wcześniejszym zarejestrowaniu się (tel. 12-638-08-59 lub 608-427-091) opłaty obejmują badanie psychologiczne, psychiatryczne, okulistyczne oraz ogólnolekarskie (lekarz z uprawnieniami orzeczniczymi medycyny pracy i do broni wydaje orzeczenie ok. 10.00-11.00 w zależności od ilości badanych osób).

Badania na rzecz instytucji, które zawarły umowę o usługi medyczne, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy (konieczne skierowanie od pracodawcy)

Badania osób posiadających lub starających się o broń każdego rodzaju skierowanych przez pracodawców(tzw. broń obiektowa, broń sportowa, myśliwska, osobista) - badania rozpoczynają się o godz. 7.50 w każdy wtorek- po wcześniejszym zarejestrowaniu się (tel. 12-638-08-59 lub 608-427-091) opłaty obejmują badanie psychologiczne, psychiatryczne, okulistyczne oraz ogólnolekarskie (lekarz z uprawnieniami orzeczniczymi medycyny pracy i do broni wydaje orzeczenie ok. 10.00-11.00 w zależności od ilości badanych osób).