Badania na rzecz osób indywidualnych - bez umowy

Wydawanie orzeczeń lekarskich stwierdzających zdolność psychiczną i fizyczną do pracy w charakterze pracownika zabezpieczenia technicznego- badania rozpoczynają się o godz. 7.50 w każdy wtorek- po wcześniejszym zarejestrowaniu się (tel. 608 099 660)  opłaty obejmują badanie ogólnolekarskie (lekarz z uprawnieniami orzeczniczymi medycyny pracy wydaje orzeczenie ok. 12.00-14.00 w zależności od ilości badanych osób) ewentualnie do wysokości okulistyczne, laryngologiczne i neurologiczne lub inne w zależności od stanu zdrowia.

Badania na rzecz instytucji, które zawarły umowę o usługi medyczne, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy (konieczne skierowanie od pracodawcy)

Badanie osób skierowanych przez pracodawców celem uzyskania orzeczeń lekarskich stwierdzających zdolność psychiczną i fizyczną do pracy w charakterze pracownika zabezpieczenia technicznego- badania rozpoczynają się o godz. 7.50 w każdy wtorek- po wcześniejszym zarejestrowaniu się (tel. 608 099 660) oraz dokonaniu opłaty w okienku rejestracji ( wg umowy z zakładem pracy) i obejmują badanie ogólnolekarskie (lekarz z uprawnieniami orzeczniczymi medycyny pracy wydaje orzeczenie ok. 12.00-14.00 w zależności od ilości badanych osób) oraz inne w zależności od stanu zdrowia lub dodatkowych obciążeń np. praca na wysokości.