Badania na rzecz osób indywidualnych - bez umowy

Badanie osób posiadających lub starających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej- badania rozpoczynają się o godz. 7.50 w każdy wtorek - po wcześniejszym zarejestrowaniu się (tel. 608 099 660) oraz dokonaniu opłaty w okienku rejestracji - i obejmują badanie psychologiczne, psychiatryczne, okulistyczne oraz ogólnolekarskie (lekarz z uprawnieniami orzeczniczymi medycyny pracy wydaje orzeczenie ok. 12.00-14.00 w zależności od ilości badanych osób).

Badania na rzecz instytucji, które zawarły umowę o usługi medyczne, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy (wymagane skierowanie od pracodawcy)

Badanie osób posiadających lub starających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej- skierowanych przez pracodawców; badania rozpoczynają się o godz. 7.50 w każdy wtorek- po wcześniejszym zarejestrowaniu się (tel. 608 099 660) opłaty obejmują badanie psychologiczne, psychiatryczne, okulistyczne oraz ogólnolekarskie (lekarz z uprawnieniami orzeczniczymi medycyny pracy wydaje orzeczenie ok. 12.00-14.00 w zależności od ilości badanych osób).