Badanie kandydatów na sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych, komorników oraz do zawodów pokrewnych. Badania te składają się z badań lekarskich i psychologicznych. Główny nacisk, poza badaniem ogólnolekarskim,  położony jest na ocenę układu nerwowego i stanu psychicznego. W badaniach psychologicznych  szczególnie uwzględnia się zdolność do podejmowania decyzji, zdolność do samodzielnego oceniania sytuacji oraz odporność na trudne stresowe sytuacje.