Badania na rzecz osób indywidualnych - bez umowy /wskazane posiadanie skierowania/

Badanie osób występujących o zaświadczenie dotyczące oceny zdolności do pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo studiów doktoranckich. Do badania proszę zgłosić się z posiadanymi dokumentami leczenia, z ostatnimi badaniami laboratoryjnymi
i radiologicznymi (zwłaszcza morfologia krwi, OB, CRP, rtg kl. piersiowej, ew. inne posiadane), po zebraniu wywiadu, zbadaniu i ocenie dostarczonych badań i dokumentów medycznych wydane zostanie zaświadczenie lub skierowanie do dalszych koniecznych badań.

Badania na rzecz instytucji, które zawarły umowę o usługi medyczne, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy (wymagane skierowanie od pracodawcy), warunki ogólne jak wyżej.

Badania rozpoczynają się o godz. 13-15 w każdy wtorek i czwartek- po wcześniejszym zarejestrowaniu się (tel. 728365000, 123153573) (lekarz z uprawnieniami orzeczniczymi medycyny pracy wydaje orzeczenie ok. 15.00-17.00 w zależności od ilości badanych osób).

Termin do ustalenia telefonicznie: 608 099 660 lub przez rejestrację w ZnanyLekarz.pl: